การใช้บริการ

ต้องการแปลเอกสารจำนวนมากส่งให้ประเมินราคาได้ทางแฟกซ์  02-807-7881 หรือทาง

 E-mail : ahtranslation@hotmail.com  หรือ  nuchpravee@gmail.com

ค่าบริการแปล

     แปลเอกสารทั่วไปไทย - อังกฤษ / อังกฤษ - ไทย

                                            เริ่มต้น  200 - 400 บาท

     แปลเอกสารทั่วไปภาษาอื่นๆ

                                            เริ่มต้น  400 บาท

     แปลเอกสารแบบฟอร์มราชการทั่วไป

                                            เริ่มต้น  200  บาท / ฟอร์ม       

    

     *** ค่าบริการเดินเรื่องรับรองเอกสารกงสุล  1,000 บาท

          ค่าบริการเดินเรื่องรับรองเอกสารสถานทูตเริ่มต้น 1,000 บาท

 

     *** ค่าบริการแปลเอกสารคิดราคาตามต้นฉบับ  และค่าบริการแปลขึ้นอยู่กับจำนวนเอกสาร  ศัพท์ความยากง่าย ( ทางกฎหมาย  ทางการแพทย์  เทคนิค ) และระยะเวลาของการแปล

     *** เมื่อส่งงานแปลมาให้เราประเมินค่าใช้จ่ายแล้วกรุณาโทรแจ้งที่เบอร์โทร

           083-898-6430  เพื่อความรวดเร็วในการประเมินราคา